Pronòstic: Fine weather

Dades actuals a les 22.24 hora oficial del dimarts 12/desembre/2017.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h

Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
-0,2 87 0,0 1,5 601,3 0,0 0,0 0° --- 1021,3

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 7,9 14:20 12,1 07:49
Temperatura mínima (°C) -1,4 05:35 1,7 23:50
Humitat màxima (%) 93 10:50 84 10:04
Humitat mínima (%) 65 14:35 60 15:04
Pluja acumulada (mm) 0,0 - 0,9 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,0 00:05 0,6 10:19
Vent - Ratxa (km/h) 7,2 11:05 18,4 20:57
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 5,0
(F1) Light air
00:20 8,6
(F2) Light breeze
02:04
Vent - Direcció dominant 123° ESE - 263° W -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1021,5 22:20 1004,0 23:50
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1004,0 00:05 990,7 08:19

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes desembre de 2017
Temperatura màxima (°C) 12,2 16:09
04 desembre
Temperatura mínima (°C) -7,5 06:51 02 desembre
Humitat màxima (%) 93 10:50 12 desembre
Humitat mínima (%) 21 13:55 02 desembre
Pluja màxima/dia (mm) 0,9 - 11 desembre
Pluja màxima/hora (mm) 0,6 10:19 11 desembre
Vent - Ratxa (km/h) 23,4 21:10 10 desembre
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 11,2 15:04 09 desembre
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,7 10:47 05 desembre
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 989,4 21:20 10 desembre

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2017
Temperatura màxima (°C) 37,9 15:55
04 agost
Temperatura mínima (°C) -7,8 06:49 18 gener
Humitat màxima (%) 99 00:00 02 gener
Humitat mínima (%) 10 16:27 11 juny
Pluja màxima/mes (mm) 158,7 - setembre
Pluja màxima/dia (mm) 60,3 - 21 juny
Pluja màxima/hora (mm) 54,3 19:24 06 setembre
Vent - Ratxa (km/h) 69,3 18:13 02 juny
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 41,8 20:10 17 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1035,7 10:47 05 desembre
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 989,4 21:20 10 desembre