Pronòstic: Settled fine

Dades actuals a les 21.56 hora oficial del dilluns 23/octubre/2017.

Temperatura
°C

Humitat
%

Pluja d'avui
mm

Pluja del mes
mm

Pluja de l'any
mm
Vent
(mitjana 10 minuts)
km/h

Vent
(Ratxa)
km/h

Direcció
del vent

Pressió atmosfèrica
(nivell del mar)
hPa
10,6 91 0,3 54,3 590,5 0,0 0,0 0° --- 1023,6

Extrems d'avui i d'ahir.
Extrems Avui Hora oficial Ahir Hora oficial
Temperatura màxima (°C) 21,0 15:54 17,4 13:08
Temperatura mínima (°C) 6,9 08:39 8,9 23:54
Humitat màxima (%) 99 09:54 94 23:54
Humitat mínima (%) 40 15:54 50 16:42
Pluja acumulada (mm) 0,3 - 0,0 -
Pluja màxima/hora (mm) 0,3 19:26 0,0 00:00
Vent - Ratxa (km/h) 12,2 16:57 15,8 15:18
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 8,6
(F2) Light breeze
14:54 8,7
(F2) Light breeze
07:51
Vent - Direcció dominant 15° NNE - 320° NW -
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1024,8 10:24 1024,7 11:38
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1022,4 16:41 1021,6 00:03

Extrems d'aquest mes.
Extrems del mes octubre de 2017
Temperatura màxima (°C) 29,7 15:39
13 octubre
Temperatura mínima (°C) 6,8 08:09 08 octubre
Humitat màxima (%) 99 08:52 08 octubre
Humitat mínima (%) 31 16:47 08 octubre
Pluja màxima/dia (mm) 40,8 - 19 octubre
Pluja màxima/hora (mm) 5,4 20:56 18 octubre
Vent - Ratxa (km/h) 28,1 17:43 19 octubre
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 14,7 17:45 19 octubre
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1029,3 11:28 15 octubre
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 1008,8 16:25 19 octubre

Extrems d'aquest any.
Extrems de l'any 2017
Temperatura màxima (°C) 37,9 15:55
04 agost
Temperatura mínima (°C) -7,8 06:49 18 gener
Humitat màxima (%) 99 00:00 02 gener
Humitat mínima (%) 10 16:27 11 juny
Pluja màxima/mes (mm) 158,7 - setembre
Pluja màxima/dia (mm) 60,3 - 21 juny
Pluja màxima/hora (mm) 54,3 19:24 06 setembre
Vent - Ratxa (km/h) 69,3 18:13 02 juny
Vent - Mitjana 10 minuts (km/h) 41,8 20:10 17 gener
Pressió atmosfèrica màxima (hPa) 1033,8 21:35 15 febrer
Pressió atmosfèrica mínima (hPa) 991,3 04:07 04 març